حراج!

دوره آموزشی/مهارتی پیشگیری اولیه از اعتیاد و رفتارهای پرخطر «دوره دوم متوسطه»

۲۱۹,۰۰۰ تومان ۱۹۹,۰۰۰ تومان

توضیحات

سرفصل های دوره:

  • – اهداف
  • – رویکردها
  • – عوامل خطر
  • – ویژگی های رشدی
  • – مهارت های خودمراقبتی
  • – سبک های ارتباطی
  • جلسات دوره: ۲۰جلسه